f Захтев о потреби процене утицаја Фотонапонске електране „Биково“ - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Захтев о потреби процене утицаја Фотонапонске електране „Биково“

13.02.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Фотонапонска електрана „Биково“ на к.п. 103/1 КО Биково

13.02.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Носилац пројекта "UNTERMOLO" ДОО, Новосадског сајма 3, Нови Сад, поднео је дана 13.02.2023 године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Фотонапонска електрана „Биково“,  на к.п. бр. 103/1 КО Биково (46.00132°,19.68437°).

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15640

Povratak...