f "Висински радници" ДОО из Суботице поднео захтев за процену утицаја - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

"Висински радници" ДОО из Суботице поднео захтев за процену утицаја

03.02.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Станица за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужна аутоперионица у улици 51. дивизије на к.п. 18970/7 Нови град

03.02.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Носилац пројекта "Висински радници" ДОО, 51. дивизије 91, Суботица, поднео је дана 23.01.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Станица за снабдевање горивом моторних возила и самоуслужна аутоперионица у улици 51. дивизије на к.п. бр. 18970/7 Нови град (46.11861°,19.68140°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-22/2023.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор:: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15615

Povratak...