f Поднет захтев за постројење за неопасни отпад у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Поднет захтев за постројење за неопасни отпад у Суботици

03.02.2023

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремено складиштење и третман неопасног отпада за потребе поновног искоришћења (производња пелета и брикета) на к.п. 14490 КО Нови град

03.02.2023.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта "SAP INVEST PR", Боре Станковића бр. 37, Суботица, поднео је дана 25.01.2023. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Постројење за привремено складиштење и третман неопасног отпада за потребе поновног искоришћења (производња пелета и брикета) на к.п. бр. 14490 КО Нови град (46.0909997°,19.6861372°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-30/2023.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15614

Povratak...