f Резултати спровођења Зелене агенде за Западни Балкан у области заштите земљишта - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Резултати спровођења Зелене агенде за Западни Балкан у области заштите земљишта

03.02.2023

Интегрисати заштиту земљишта у друге области политике и успоставити регионално партнерство за земљиште како би се побољшала размена знања и утврдили примери најбоље праксе за заштиту земљишта од загађења и деградације представља циљ Зелене агенде за Западни Балкан. Резултати рада на спровођењу овог циља у периоду 2021-2022. године представљени су у извештајима које је објавила Регионална стална радна група за рурални развој у југоисточној Европи (Regional Rural Development Standing Working Group in SEE -SWG) задужена за спровођење овог циља на регионалном нивоу. Извештаји дају приказ стања управљања земљиштем на Западном Балкану, као и недостатке и препоруке за достизање одрживог коришћења земљишта. Представник Агенције за заштиту животне средине др Драгана Видојевић активно учествује, у својству регионалног експерта-координатора, у реализацији активности на спровођењу постављеног циља.

Регионално партнерство за земљиште има за циљ да мобилише, укључи и уједини све заинтересоване стране и институције у региону, да идентификује и обнови деградирано земљиште ради побољшања продуктивности и пружања услуга екосистема. Циљ успостављања партнерства је и унапређење националних/регионалних техничких капацитета, посебно у области праћења стања земљишта и проналажења одговора институција на потребе примене пракси одрживог управљања земљиштем.
Партнерство за земљиште Западног Балкана део је европске и глобалне иницијативе партнерства за заштиту овог угроженог ресурса.
Извештаје можете преузети овде:

- https://seerural.org/wp-content/uploads/2022/12/State-of-the-art-of-soil-management-in-the-western-balkans.pdf

- https://seerural.org/wp-content/uploads/2022/12/Soil-management-in-the-western-balkans-gaps-and-recommendations.pdf

Извор: Агенција за заштиту животне средине - Министарство заштите животне средине (sepa.gov.rs)

Povratak...