f Javna rasprava o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javna rasprava o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Srbiji

13.01.2023

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 11. januara 2023. godine, usvojio je Zaključak 05 Broj 353-152/2023 sa Programom javne rasprave o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 16. januara do 6. februara 2023. godine.

Program javne rasprave, Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine i obrazac za komentare objavljeni su na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-konsultacija.

Javnu raspravu o Predlogu programa, Ministarstvo zaštite životne sredine održaće u formi video konferencije ili na drugi mogući način, a javnost će biti blagovremeno obaveštena o tačnom vremenu i načinu sprovođenja planiranih aktivnosti u okviru javne rasprave o Predlogu programa.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na obrascu putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat@eko.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: "Za javnu raspravu o Predlogu programa upravljanja otpadnim muljem u Republici Srbiji za period 2023-2032 godine".

Opširnije: https://www.ekologija.gov.rs/lat/informacije-od-javnog-znacaja/javne-rasprave/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-programa-upravljanja-otpadnim-muljem-u-republici-srbiji-za-period-2023-2032-godine

Povratak...