f Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

29.08.2022

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција 1.фазе и доградња 2. и 3. фазе фабрике за термопластичну израду калупа путем инјекцијског убризгавања на к.п. 33928/34 KO Доњи Град

29.08.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Подносилац STUDIO STRUCTURA doo, Јужни булевар 84, Београд, поднео је дана 29.08.2022. године у име носиоца пројекта 4CAM S.R.L. огранак Суботица, 14. Нова 13, Суботица, Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција 1.фазе и доградња 2. и 3. фазе фабрике за термопластичну израду калупа путем инјекцијског убризгавања на к.п. бр. 33928/34 KO Доњи Град (46.0747122°,19.6378825°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-215/2022.

Увид у податке и документацију из предметног захтева може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15307  

Povratak...