f НИС а.д. Нови Сад - захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

НИС а.д. Нови Сад - захтев за одлучивање о потреби утицаја на животну средину

04.08.2022

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Јавна водоводна мрежа са бустер станицом за потребе водоснабдевања НИС ССГ Бачки Виногради 1 на к.п. 1900, 4038, 4078/2, 1406, 4078/1, 4056/1 КО Бачки Виног

04.08.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Подносилац НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта 12,  поднео је дана 03.08.2022. године Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Јавна водоводна мрежа са бустер станицом за потребе водоснабдевања НИС ССГ Бачки Виногради 1 на к.п. бр. 1900, 4038, 4078/2, 1406, 4078/1, 4056/1 КО Бачки Виногради (носилац пројекта „ГРОЛИТ-РАД“ Д.О.О., Остружница, 7. Јула бр. 19, Носилац пројекта, у име ЈКП "Водовод и канализација" Суботица). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-196/2022.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, I спрат, соба 128), сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања овог обавештења могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину лично, поштом или електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs.

Povratak...