f Ваздух у Пироту без прекорачења граничних вредности амонијака у ваздуху - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Ваздух у Пироту без прекорачења граничних вредности амонијака у ваздуху

27.12.2022

Министарство заштите животне средине јуче је уз брзу реакцију Агенције за заштиту животне средине, у раним јутарњим часовима поставило мобилну аутоматску мерну станицу у Пироту. Поред концентрација амонијака, мобилна станица  прати и концентрације угљен моноксида, азотних оксида, сумпор диоксида, суспендованих честица као и ароматичних угљоводоника (бензен, толуен, ксилен). Према првим подацима у периоду од 21 час до данас до 6 часова није било прекорачења сатних граничних вредности СО2. Сатне концентрације амонијака су се кретале од 8 µг/м3 до 17 µг/м3, што је у дозвољеним границама јер је максимална дозвољена концентрација амонијака за три сата 200 µг/м3.

Сатне концентрације РМ10 кретале су се од 115 µг/м3 до 145 µг/м3 у периоду од 21 час до 4 часа, да би у 06:00 сати концентрације имала тренд пада на 39 µг/м3. Сатне концентрације РМ2.5 кретале су се од 110 µг/м3 до 138 µг/м3 у периоду од 21 час до 04 часа. Последња мерења у 06 сати показала су тренд пада и износиле су 38 µг/м3.

Подаци са аутоматске мерне станице у Пироту су доступни путем линка хттп://пирот.косава.нет/  у реалном времену.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/vazduh-u-pirotu-bez-prekoracenja-granicnih-vrednosti-amonijaka

Povratak...