f Прати се ситуација на терену у Пироту - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Прати се ситуација на терену у Пироту

26.12.2022

Министарство заштите животне средине је 26.12.2022. године издало саопштење да се прати ситуацију на терену, после изливања амонијака из цистерне између Пирота и Беле Паланке.  Мерења тренутних загађујућих материја као и мониторинг, на терену спроводе Институт за металургију из Бора и Агенција за заштиту животне средине.

Испекција заштите животне средине  је у приправности  и у сарадњи  са свим релевантним органима и институцијама,  јавност ће бити обавештена о свим налазима истраге и наредним корацима у циљу минимизације последица по животну средину.

Извор: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/ministarstvo-zastite-zivotne-sredine-pratimo-situaciju-na-terenu

Povratak...