f Захтев “A1 Србија” за Радио базну станицу у Суботици - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Захтев “A1 Србија” за Радио базну станицу у Суботици

16.12.2022

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Радио базне станице „НС2374_02 СУ_Суботица_Банијска_Кирешка“ - GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација „А1 Србија“

16.12.2022.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 16, 20. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Носилац пројекта “A1 Србија” д.о.о. Београд поднео Захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Радио базне станице „НС2374_02 СУ_Суботица_Банијска_Кирешка“ - GSM900/UMTS2100/LTE800/LTE1800 мреже јавних мобилних телекомуникација „А1 Србија“ д.о.о. Београд, на локацицји Кирешка 59а Суботица на 678/2 КО Нови Град (46.1101655°,19.6796769°). Захтев је евидентиран у писарници Градске управе Суботица под бројем IV-08/I-501-296/2022.

Јавни увид у предметну Студију може се извршити у Градској кући у Суботици, Трг слободе 1, у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој, I. спрат, соба 130, сваког радног дана од 10 до 12 часова од 16.12.2022. године до 23.01.2023. године, као и електронски на сајту Града Суботице (www.subotica.rs -> Животна средина -> Огласна табла: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-296-2022-draft.pdf ).

Позивамо заинтересовану јавност да мишљења у вези с предметном студијом достави у писаној форми, електронски на адресу zivotnasredina@subotica.rs, односно поштом или лично у просторије Службе, најкасније до 23.01.2023. године.

Јавна презентација Студије и јавна расправа одржаће се 24.01.2023. године са почетком у 12:00 часова у Градској кући у Суботици (Трг слободе 1, I спрат соба 130).

Извор: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/15508

Povratak...