f Rešenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada u Kikindi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje za skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada u Kikindi

02.02.2022

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju privremene dozvole za za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada, operateru, LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., KIKINDA

 

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera u Kikindi, ul. Miloševački put 34, na katastarskim parcelama br. 21696/16, 21696/17 i 21696/19 KO Kikinda.  

Operater, LIVNICA KIKINDA Ai, d.o.o., Miloševački put 34, Kikinda, je dana 21.12.2020. godine. godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada na lokaciji operatera u Kikindi, ul. Miloševački put 34, na katastarskim parcelama br. 21696/16, 21696/17 i 21696/19 KO Kikinda .   .

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 31. januara 2022. godine, doneo rešenje broj 140-501-1144/2020-05, o izdavanju dozvole za tretman, odnosno skladištenje i ponovno iskorišćenje neopasnog metalnog otpada, registarski broj 327 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 327 koji se nalazi na sajtu sekretarijata www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/надлежности/сектор-за-чистију-производњу-обновљи/управљање-отпадом/регистар-издатих-дозвола/

Izvor: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/obavestenje-o-donosenju-resenja-o-izdavanju-privremene-dozvole-za-za-tretman-odnosno-skladistenje-i-ponovno-iskoriscenje-neopasnog-metalnog-otpada-operateru-livnica-kikinda-ai-d-o-o-kikinda/ 

Povratak...