f Neophodna studija za baznu stanicu „Ludaško jezero 2“ na Paliću - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Neophodna studija za baznu stanicu „Ludaško jezero 2“ na Paliću

13.04.2021

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Za projekat: Bazne stanice mobilne telefonije „Ludaško jezero 2 – SU120 SUU120 SUO120“-„TELEKOM SRBIJA“ a.d.

13.04.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje:
OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Za projekat: Bazne stanice mobilne telefonije „Ludaško jezero 2 – SU120 SUU120 SUO120“, na katastarskoj parceli 10106/1 К.О. Palić, Subotica(46.064412⁰; 19.823279⁰), podnosioca zahteva „TELEKOM SRBIJA“ a.d., Beograd, Takovska br. 2.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-93-2021.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14212

Povratak...