f Nije potrebna studija procene uticaja na životnu sredinu za proizvodnju plastičnih kesa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nije potrebna studija procene uticaja na životnu sredinu za proizvodnju plastičnih kesa

31.03.2021

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat: „Proizvodnja plastičnih kesa“- „SACCUS“d.o.o.

31.03.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:
OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat: „Proizvodnja plastičnih kesa“, na katastarskim parcelama 34437/2 i 34438/2 К.О. Donji grad, u ulici Otmara Majera br. 15, Subotica(46.076588⁰; 19.667877⁰) nosioca projekta „SACCUS“d.o.o. preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge, Beograd, Kneza Višeslava br. 29v – Poslovna jedinica u Subotici, Otmara Majera br. 12.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-43-2021.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14177

Povratak...