f Potrebna studija za postojenje za neopasni otpad “Aniplast” na Paliću - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Potrebna studija za postojenje za neopasni otpad “Aniplast” na Paliću

16.12.2021

Procena uticaja projekata na životnu sredinu

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Za projekat: „Postrojenje za obavljanje delatnosti tretmana, odnosno skladištenja, ponovnog iskorištenja neopasnog otpada“-„Aniplast“ d.o.o.

16.12.2021.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br. 135/04i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENjE O DONETOM REŠENjU DA JE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Za projekat: „Postrojenje za obavljanje delatnosti tretmana, odnosno skladištenja, ponovnog iskorištenja neopasnog otpada“, zaveden pod brojem IV-08/I-501-233/2021, a koji se planira na katastarskim parcelama 6093/1 KO Palić, u ulici Horgoški put br. 170, Subotica (46.102142⁰; 19.786388⁰), podnosioca zahteva „Aniplast“ d.o.o., Palić, Horgoški put br. 109.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi:  http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-233-2021.pdf

 Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/14741  

Povratak...