f Do 14. januara javna rasprava o programu razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Do 14. januara javna rasprava o programu razvoja cirkularne ekonomije u Srbiji

23.12.2021

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od  22. decembra 2021. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Predloga programa i da daju svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se u periodu od 23. decembra 2021. do 14. januara 2022. godine.

Program javne rasprave o Predlogu programa, sa tekstom predloga programa, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-konsultacije.

Komentari, sugestije i predlozi dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare ili putem elektronske pošte: cirkularna@ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: ''Za javnu raspravu o Predlogu programa razvoja cirkularne ekonomije u Republici Srbiji za period 2022-2024. godine''.

 Izvor i opširnije: https://www.ekologija.gov.rs/saopstenja/vesti/javni-poziv-za-ucesce-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-programa-razvoja-cirkularne-ekonomije-u-republici-srbiji-za-period-2022-2024-godine

Povratak...