f Raspisan konkurs za lokalne samouprave – 400 miliona dinara za čistiji vazduh - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Raspisan konkurs za lokalne samouprave – 400 miliona dinara za čistiji vazduh

02.02.2021

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je 2. februara 2021. godine tri javna konkursa, kojima je predviđeno ukupno 400 miliona dinara za podršku lokalnim samoupravama za projekte kojima je cilj smanjenje zagađenja vazduha – izjavila je resorna ministarka Irena Vujović.

Borba za čist vazduh je jedna od najvažnijih u Ministarstvu koje vodim i odlučni smo u nameri da podstaknemo lokalne samouprave da što hitnije reaguju i rešavaju ovaj problem. Zato smo kao rok za prijavu na sva tri konkursa odredili 16. februar 2021. godine. Delujemo istovremeno na više frontova. Jednim konkursom opredelili smo 200 miliona dinara za obnovu starih kotlarnica, čime ćemo smanjiti zagađenje vazduha, za drugi konkurs obezbedili smo 100 miliona dinara za projekte sufinansiranja smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, a za treći konkurs 100 miliona dinara za pošumljavanje, kako bismo poboljšali kvalitet vazduha širom Srbije – precizirala je ministarka Vujović. 

Pravo da se prijave na raspisane konkurse imaju svi gradovi, opštine i gradske opštine u Srbiji. Konkursima je predviđeno da Ministarstvo zaštite životne sredine finansira 80 % opravdanih troškova projekta, dok učešće korisnika iznosi 20%. 

Odluku o projektima koji će biti sufinansirani doneće posebna konkursna komisija, a ministarka Vujović će u narednim danima formirati tri takva tela prilagođena svakom konkursu.

Projekti će biti birani prema unapred utvrđenim kriterijumima, a preliminarna rang lista biće objavljena na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine i eUprave, u roku od najviše 60 dana od isteka roka za prijavu. Kada je reč o konkursu za nabavku, zamenu, rekonstrukciju i sanaciju kotlarnica za grejanje, kao i individualnih ložišta, neki od najvažnijih kriterijuma su značaj projekta za životnu sredinu, stepen uticaja i ugroženosti životne sredine. Glavni kriterijumi konkursa za sufinansiranje projekata pošumljavanja degradiranih, zaštićenih, javnih i drugih površina gde postoji takva potreba, biće opšti uticaj na životnu sredinu i stepen razvijenosti lokalne samouprave.

Više informacija i potrebna konkursna dokumentacija dostupni su na portalima www.ekologija.gov.rs  i www.euprava.gov.rs 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti Ministarstvu na sledeće i-mejl adrese: konkurs.kotlarnice@ekologija.gov.rs,  konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rskonkurs.zagadjenje@ekologija.gov.rs ili posetite https://www.ekologija.gov.rs/informacije-od-javnog-znacaja/konkursi 

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/lat/saopstenja/vesti/vujovic%3A-raspisan-konkurs-za-lokalne-samouprave-400-miliona-dinara-za-cistiji-vazduh 

Povratak...