f Novi izveštaj: EU pritisak za dobavljanje metala i minerala - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Novi izveštaj: EU pritisak za dobavljanje metala i minerala

28.01.2021

Agenda EU o digitalnoj transformaciji kao glavni prioritet portugalskog predsedavanja EU, „evropski zeleni dogovor“(European Green Deal) i njegova potera za sirovinama ne sme da se sprovodi na račun radnika, lokalnih zajednica i prirode (životne sredine), upozorava novi izveštaj od strane CEE Bankwatch Network, mreže nevladinih organizacija u centralnoj i istočnoj Evropi.

Pun izveštaj možete videti ovdehttp://bankwatch.org/raw-deal 

Uprkos dugoročnim ciljevima dostizanja cirkularne ekonomije i redukcije upotrebe resursa, evropski zeleni dogovor planira upotrebu sirovina da bi se zadovoljile potrebe za čistom energijom, obnovljivim izvorima energije i drugih hi-tech rešenja koja predstavljaju glavne ciljeve evropske razvojne agende.

Evropska komisija je predstavila opsežne planove za obezbeđivanje sirovina potebnih za informaciono komunikacione tehnologije, ali pri tome spominje malo ili ni malo kako da se efikasno bori protiv rizika koje sa sobom nosi eksploatacija ovih sirovina (minearal i metala). Na primer EU predviđa da će za baterije za električna vozila i za odlaganje viškova električne energije trebati 18 puta više litijuma i 5 puta više kobalta u 2030. godini i gotovo 60 puta više litijuma i 15 puta više kobalta u 2050. godini.

Izveštaj organizacije Bankwatch opisuje slučajeve ekološke destrukcije, loše uslove rada i nedostatak dovoljnog ili ikakvog učešća javnosti tokom planiranja i implementacije rudarenja metala i minerala odnosno njihove obrade, što je često podržavano i od strane EU fondova, EBRD – evropske banke za obnovu i razvoj(European Bank for Reconstruction and Development) i EIB- evropske investicione banke (European Investment Bank ) banke.

Detaljnije: http://www.cekor.org/index/page/lg/sr/id/712

Povratak...