f Izdata dozvola za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada operateru REMONDIS Medison doo Zrenjanin - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Izdata dozvola za skladištenje i tretman neopasnog i opasnog otpada operateru REMONDIS Medison doo Zrenjanin

18.01.2021

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18-dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada operateru REMONDIS Medison doo Zrenjanin, na lokaciji Dr Đorđa Radića 1, Zrenjanin, na katastarskoj parceli br. 15365/99 KO Zrenjanin.

Operater, REMONDIS Medison doo, Zrenjanin, Dr Đorđa Radića 1, je dana 30. novembra 2020. godine podneo ovom organu, kao nadležnom organu, Zahtev za izdavanje integralne dozvole za skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada na lokaciji operatera u Zrenjaninu, Dr Đorđa Radića 1, na katastarskoj parceli 15365/99 KO Zrenjanin I.

Nakon sprovedenog postupka, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine je dana 25. decembra 2020. godine, doneo rešenje broj 140-501-1083/20, o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i termički tretman neopasnog i opasnog otpada, registarski broj 291 u predmetnom postrojenju.

Podaci o izdatoj dozvoli se nalaze u Registru izdatih dozvola pod rednim brojem 291 koji se nalazi na sajtu sekretarijata http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

Izvor: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/

Povratak...