f Javne konsultacije na 4. nacionalni izveštaj o Arhuskoj konvenciji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javne konsultacije na 4. nacionalni izveštaj o Arhuskoj konvenciji

27.10.2020

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade 4. nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine, u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije, rekla je u uvodu moderator, Snježana Mitrović, rukovodilac Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica, naglasivši da je ovo peta javna rasprava koju zbog pandemije Covid 19 organizuju Arhus centri Srbije preko Interneta uz podršku Misija OEBS u Srbiji.

Predlog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije sačinili su predstavnici resornog ministarstva koji su pozvali zainteresovane da se uključe u samu izradu izveštaja što je rezultiralo do sada najvećim brojem predloga, više od četrdeset, saopštila je Tina Janjatović, samostalna savetnica u Sektoru za strateško planiranje i projekte Ministarstva zaštite životne sredine. Podsetila je da su sve države potpisnice u obavezi prosleđivanja izveštaja Sekretarijatu Arhuske konvencije koji na osnovu njih sastavljaju sveobuhvatni izveštaj kojim se registruju problemi i predlozi za njihovo prevazilaženje.

Što se tiče ovog nacionalnog izveštaja, Tina Janjatović, je istakla značaj člana 3. dokumenta koji se odnosi na razvoj ekološke svesti, obrazovanje, informisanje, te podrška udruženjima koja se bave zaštitom životne sredine. Ohrabruje činjenica da je u tom cilju održano na stotine seminara, obuka, panel diskusija, okruglih stolova, manifestacija i drugih skupova od strane i državnog i civilnog sektora. Međutim, i dalje je slabo razvijena ekološka svest i kultura građana, te se mora obezbediti kontinuitet. Za pohvaliti je što resorno ministarstvo svake godine raspisuje konkurs za finansiranje ekoloških udruženja, ali je neophodna sistemska, a ne ad hoc podrška. Zapažena je slaba saradnja udruženja sa lokalnim organima vlasti na rešavanju ekoloških problema, kao i prepreke u pružanju traženih podataka.

Predstavnici civilnog sektora se žale da ni javna preuzeća ne postupaju u skladu sa Zakonom o dostupnosti informacijama, ali je Nataša Đereg, direktorica Centra za ekologiju i održivi razvoj ukazala da kada se i postupi po zakonu npr. o strateškoj proceni na životnu sredinu, kao što je bio slučaj sa Kolubarom B, zakaže se javni uvid, pa promeni terimin o čemu se javnost ne informiše. Na ovo se nadovezao, Žika Reh, šef Službe za zaštitu životne sredine i održivog razvoja Gradske uprave  Subotica koji je ukazao na važnu ulogu udruženja sa organizacionim sposobnostima što nedostaje državnim organima zbog preopterećenosti, te naveo subotički Arhus centar kao dobar primer saradnje u nadi da će se i nastaviti.

Takođe, je izneo dilemu kako postupati u situaciji sa pandemijom kada nije zabranjeno okupljanje, ali su građani manje zainteresovani zbog straha od zaraze. Naglasio je da mere ne zabranjuju okupljanje, ali da nemaju validnu pravno obavezujuću instrukciju da mogu obustaviti postupke izdavanja saglasnosti na studije i ostale postupke.

Žika Reh se osvrnuo i na pozitivne strane pandemije i prelaska na onlajn skupove, pa je u sedam dana učestvovao na dva što ne bi mogao fizički da postigne. Treba razmisliti i iskoristiti prednosti Interneta, te izneo svoje lično viđenje da je prevaziđen dosadašnji način obaveštavanja i fizičkog prisustva na javnim raspravama. Osvrnuo se na poljoprivrednike koji su na početku pandemije prešli odmah na prodaju preko Fejsbuka, te smatra da podcenjujemo javnost da su informatički nepismeni. U Direktivi se navodi da se javnost informiše na pogodan način, tako da treba razmišljati o novim metodama rada koristeći i aplikacije koje su itekako prihvaćene. Na kraju je izneo još jedan dobar primer Pištaljke na jednom subotičkom portalu na kojem građani prijavljuju sve probleme na osnovu kojih reaguju nadležni. Sve ovo ide u prilog sprovođenju Arhuske konvencije.

Na kraju je pozvana sva zainteresovana javnost da daje svoje komentare na nacrt nacionalnog izveštaja za sprovođenje Arhuske konvencije.

Povratak...