f Dozvola za sakupljanje neopasnog otpada u Novom Sadu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dozvola za sakupljanje neopasnog otpada u Novom Sadu

09.11.2019

Obaveštenje o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru DOO D & P METAL NOVI SAD, Futoški put 44a, Novi Sad

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 69. stav 1, Zakona o upravljanju otpadom (’’Službeni glasnik RS’’ broj: 36/09, 88/10, 14/16 i 95/18- dr. zakon) obaveštava javnost o donošenju Rešenja o izdavanju dozvole za sakupljanje neopasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine operateru DOO D & P METAL NOVI SAD, Futoški put 44a, Novi Sad.
Izvor: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%88%d0%b5%d1%9a%d1%83-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%9a%d0%b0-%d0%be-%d0%b8%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%b2%d0%b0-40/

Povratak...