f „Đerdap“ jedanaesto Ramsarsko područje u Republici Srbiji - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

„Đerdap“ jedanaesto Ramsarsko područje u Republici Srbiji

15.12.2020

Područje „Đerdap” proglašeno je za jedanaesto područje u Republici Srbiji koje je upisano u Spisak močvara od međunarodnog značaja Ramsarske konvencije, međuvladinog sporazuma koji obezbeđuje okvir za nacionalne aktivnosti i međunarodnu saradnju na zaštiti i održivom korišćenju vlažnih područja.

„Đerdap“ se prostire na površini od 66.525,11 hektara i obuhvata opštine Golubac, Majdanpek i Kladovo, a dobio je status međunarodno značajnog lokaliteta naročito zbog staništa ptica močvarnica. To područje ispunjava osam od devet kriterijuma predviđenih Ramsarskom konvencijom za upis u Spisak močvara od međunarodnog značaja.

U okviru njega nalaze se Nacionalni park „Đerdap” i lokalitet od međunarodnog značaja za ptice „Mala Vrbica”, a Đerdapska klisura se ubraja u najveće i najstarije vodene probojnice i pripada retkim predelima na našem kontinentu u kojima je koncentrisan veliki broj geoloških, geomorfoloških, paleontoloških, klimatskih, edafskih, fitocenoloških, fitogeografskih, florističkih, faunističkih, ali i kulturno-istorijskih i arheoloških specifičnih fenomena.

Područje „Đerdap“ identifikovano je kao područje od međunarodnog značaja za zaštitu biljaka (IPA – Important Plant Areas) i deo je ekološke mreže Republike Srbije. Na tom prostoru zabeleženo je prisustvo 57 vrlo složenih i raznolikih šumskih zajednica, kao i više od 1.100 vrsta i podvrsta vaskularne flore, što je nešto više od četvrtine ukupne flore naše zemlje.

Takođe, prisutno je i 48 vrsta insekata zaštićenih nacionalnim propisima, kao i 170 vrsta ptica među kojima su 110 gnezdarice. Zbog raznovrsnosti faune ptica i prisustva retkih, ugroženih i u drugom pogledu značajnih vrsta, područje je prepoznato kao međunarodno značajno za ptice (IBA – Important Bird Areas), u okviru programa koji vodi Bird Life International i deo je ekološke mreže Republike Srbije. Većina ptica su strogo zaštićene, a neke od njih nalaze se na različitim međunarodnim listama ugroženih vrsta.

Faunu sisara čini preko 50 vrsta, među kojima su naročito značajne one koje imaju određeni status zaštite: vidra, mrki medved, vuk, ris, divlja mačka, evropski jelen, divokoza i bogata fauna slepih miševa. Tu je i oko 23 vrste vodozemaca i gmizavaca61 vrsta riba, od kojih većina živi u Đerdapskom jezeru i Dunavu. Na tom području nalazi se i fauna dnevnih leptira, koja broji preko 100 vrsta, zbog čega je Đerdap svrstan u međunarodno značajna područja odabrana za dnevne leptire (PBA – Prime Butterfly Areas) i deo ekološke mreže Republike Srbije.

Republika Srbija je članica Ramsarske konvencije sa jedanaest područja koja su upisana u Spisak močvara od međunarodnog značaja. Obaveze zemalja članica Ramsarske konvencije su zaštita i održivo korišćenje vlažnih područja kao i migratornih vrsta ptica, određivanje novih područja i podsticanje istraživanja.

Izvor: https://www.ekologija.gov.rs/djerdap-jedanaesto-ramsarsko-podrucje-u-republici-srbiji/?lang=lat

Povratak...