f Nacrt Akcionog plana razvoja organske proizvodnje u Vojvodini na javnoj raspravi - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nacrt Akcionog plana razvoja organske proizvodnje u Vojvodini na javnoj raspravi

10.11.2020

Uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Poljoprivredni fakultet Univerzitet u Novom Sadu u saradnji sa Udruženjem TERRA’S i Otvorenim univerzitetom Subotica realizuje projekat izrade „Akcionog plana razvoja organske poljoprivrede na teritoriji AP Vojvodina u periodu od 2020. do 2025. godine”.

Ovim dokumentom se analizira stanje organske poljoprivrede uz izradu SWOT analize sa identifikacijom prednosti, slabosti, pretnjama i mogućnostima koje pruža organska proizvodnja, zatim se procenjuju razlozi za podsticanje organske poljoprivrede, utvrđuju glavni ciljevi i aktivnosti na razvoju ovog vida proizvodnje, ali i određuju mere, odgovornosti, partneri, izvori finansiranja i sl. od značaja za implementaciju dokumenta.

Zbog situacije sa pandemijom korona virusa i u skladu sa preporukama Kriznog štaba da se ne okuplja više od pet osoba, razmišlja se o održavanju onlajn javne rasprave do polovine decembra.

Svi zainteresovani mogu preuzeti ovaj dokument sa Internet strane Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na: http://polj.uns.ac.rs/sr/node/2291, a primedbe i predloge proslediti na e-mail: akcioniplan@polj.edu.rs.

Povratak...