f Dezinfekcijom u borbi protiv virusa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Dezinfekcijom u borbi protiv virusa

04.04.2020

U cilju sprečavanja širenja virusa COVID 19 Gradski štab za vanredne situacije na čelu sa gradonačelnikom Bogdanom Labanom izdao je naredbu na osnovu koje se u Subotici obavlja redovna dezinfekcija javnih površina. Firma „Oris“ iz Sombora, kojoj je poveren deo posla, juče je dezinfikovala uži centar grada, šetališta, platoe, prilaze zdravstvenim ustanovama, dečja igrališta i autobuske stanice, a danas će ovaj posao obaviti u svim prigradskim mesnim zajednicama. Za saobraćajnice je zaduženo JKP „Čistoća i zelenilo“, koje je do sada pet puta dezinfikovalo ulice.

-Prilikom dezinfekcije poseban akcenat se stavlja na prilaze objektima kao što su apoteke i prodavnice prehrambenih proizvoda. Firma „Oris“ vrši tretman sredstvom dioksi aktiv supra, koje je na bazi hlora, i do sada su obavili dva tretmana, ovo je treći, od kojih svaki traje dva dana, dok „Čistoća i zelenilo“ obavlja pranje najfrekventnijih ulica natrijum-hipohloritom. Dezinfekcija javnih površina je jedan od načina na koji se borimo protiv virusa COVID 19, a pored svih mera koje kao lokalna samouprava sprovodimo, i dalje apelujemo na građane da se pridržavaju svih preporuka i propisa, kako bismo zajedno pobedili ovaj virus - poručio je Radoslav Vukelić, sekretar Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj u Gradskoj upravi Subotica.

Izvor: https://www.subotica.info/2020/04/04/dezinfekcijom-protiv-virusa

Povratak...