f Otkazivanje javnog uvida projekta Izgradnje pretakališta u Novom Sadu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Otkazivanje javnog uvida projekta Izgradnje pretakališta u Novom Sadu

26.03.2020

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Službeni glasnik RS”, br. 135/04), donosi:

               Obaveštenje o otkazivanju javnog uvida studije o proceni uticaja na životnu sredinu 

Obaveštavaju se zainteresovani organi, organizacije i javnost da se do daljneg otkazuje  javna prezentacija i rasprava o projektu Izgradnja pretakališta kamionskih i vagon cisterni, na katastarskim parcelama br. 2556/1, 2556/2, 2556/3 i 2555/16 KO Novi Sad III na Terminalu za pretovar i skladištenje naftnih derivata Novi Sad, operatera NIS a.d. Novi Sad, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, koja je bila zakazana za 31. mart 2020. godine sa početkom u 12 časova, u zgradi Pokrajinske vlade, usled novonastalih okolnosti koje se tiču proglašenja vanrednog stanja. Nakon isteka ovih okolnosti, biće objavljen novi termin javne prezentacije i javne rasprave. 

Izvor:http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%88%d1%82%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d0%be-%d0%be%d1%82%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d1%83-%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3-%d1%83%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b0/

Povratak...