f Javni uvid u digitalnom obliku preko Interneta - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid u digitalnom obliku preko Interneta

27.03.2020

Javna prezentacija Urbanističkog projekta održaće se u trajanju od 7 dana, od 27.03.2020. do 02.04.2020. godine.

U skladu sa proglašenim vanrednim stanjem u Republici Srbiji (Odluka o proglašenju vanrednog stanja, „Službeni glasnik RS“, broj 29/20) uvid u Urbanistički projekat biće moguć samo u digitalnom obliku na zvaničnoj internet adresi Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine (http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat. Primedbe i sugestije mogu dostaviti u toku trajanja javne prezentacije na adresu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, Novi Sad, u periodu trajanja javne prezentacije, a najkasnije do 02.04.2020. godine.

1. Oglas o javnoj prezentaciji

2. Urbanistički projakt sa urbanističko-arhitektonskom razradom za izgradnju kompleksa za remont motora aviona MTU Maintenance Serbia, na katastarskim parcelama broj 5650/7 i 5650/11 KO Nova Pazvoa, Opština Stara Pazova.

 

Izvor: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/rs/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d0%b2-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%98%d1%83-%d1%83%d1%80%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%81%d1%82-5/

 

Povratak...