f Gradski štab za vanredne situacije proglasio vanredno stanje na teritoriji grada Subotice - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Gradski štab za vanredne situacije proglasio vanredno stanje na teritoriji grada Subotice

16.03.2020

U uslovima proglašenog vanrednog stanja, a imajući u vidu mere i ograničenja uvedena Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na nivou Republike Srbije, Gradski štab za vanredne situacije Grada Subotice, na svojoj prvoj vanrednoj sednici održanoj 16. marta 2020. godine, doneo je  više naredbi koje treba da doprinesu sprečavanju i suzbijanju epidemije COVID-19 na teritoriji grada Subotice.

Između ostalog, redukuje se gradski i prigradski saobraćaj na nivo reda vožnje koji se primenjuje subotom, nedeljom i državnim praznicima, uz ukidanje noćnih polazaka, skraćuje se radno vreme svih ugostiteljskih objekata na maksimum od 8 do 20 časova uz poštovanje zaključka Vlade Republike Srbije o zabrani javnog okupljanja u zatvorenim prostorijama iznad 50 ljudi i nalaže prestanak rada svih predškolskih ustanova.

Nalažu se prestanak rada svih centara kao i klubova za starije (penzionere) i prestanak rada svih sportskih objekata i održavanje kulturnih manifestacija. Gradskoj upravi Grada Subotice nalaže se da formira pozivni centar u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 65 godina radi obezbeđivanja donošenja hrane, lekova i organizovanja lekarske pomoći na kućne adrese, kao i da obavesti javnost o brojevima telefona pozivnog centra.

Naleže se i načelniku Gradske uprave, direktorima javnih ustanova i javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica da omoguće rad od kuće zaposlenima koji su teški hronični bolesnici i starijima od 60 godina – rekao je gradonačelnik Laban.

Radno vreme Pozivnog centra je svakog dana od 8 – 20 časova, a broj telefona – 024/636-136, kazao je gradonačelnik i dodao da se ova naredba primenjuje od danas, a njeno sprovođenje kontrolisaće, pored nadležnih republičkih organa, i nadležni sekretarijati Gradske uprave.

Detaljnije: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13308

Povratak...