f Rešenje za baznu stanicu Telenora u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje za baznu stanicu Telenora u Subotici

02.03.2020

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Dana 2.3.2020. godine nosiocu projekta „TELENOR“ d.o.o. Omladinskih brigada br. 90, Novi Beograd, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice za mobilnu telefoniju “SUBOTICA 30”, na katastarskoj parceli broj 10262/1 KO Donji Grad, u Subotici, ulica Senćanski put br. 83 (46.090598°, 19.681439°). Glavni razlozi na kojima se odluka zasniva se mogu videti u obrazloženju rešenja koje se u celosti može preuzeti sa sledeće adrese: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-14-2020.pdf

Studija, u kojoj su date mere koje je nosilac projekta dužan da preduzima u cilju sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja štetnih uticaja mogu se u potpunosti preuzeti sa sledeće adrese:
http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Studije/501-14-2020.pdf

Izvor: http://subotica.rs/index/page/lg/sr/id/13270

Povratak...