f Poziv za učešće u izradi Plana kvaliteta vazduha u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poziv za učešće u izradi Plana kvaliteta vazduha u Subotici

10.02.2020

Poziv za učešće u izradi Plana kvaliteta vazduha u Subotici

Gradska uprava Subotica obaveštava javnost da je započeta izrada Plana kvaliteta vazduha za teritoriju Grada Subotice za period 2020-2025. godine sa kratkoročnim akcionim planom. Tim povodom je pozvana zainteresovana javnost da se u ranoj fazi konsultacija uključi u izradu ovog dokumenta i dostavi predloge mera za povoljšanje kvaliteta vazduha, elektronskom poštom na adresu zivotnasredina@subotica.rs ili u pisanoj formi na adresu Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, Trg slobode 1, I/128, 24000 Subotica.

Rok za dostavljanje predloga je 20.2.2020. godine.

Primedbe se dostavljaju na obrascu koji se može preuzeti sa ove adrese: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Obrasci/plan-vazduh-predlozi.docx 

Na Interent strani http://subotica.rs/index/page/lg/cp/id/13227 u elektronskoj formi dostupan je Zakon o zaštiti vazduha i pravilnici kojima je propisan sadržaj planova.

Povratak...