f U Skupštini o “Kvalitetu vazduha u Srbiji” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

U Skupštini o “Kvalitetu vazduha u Srbiji”

10.02.2020

U Skupštini o “Kvalitetu vazduha u Srbiji”

Briga o zaštiti životne sredine i mere, moraju se preduzimati kontinuirano i sistemski, a ne samo kada dođe do problema, rečeno je na Javnom slušanju o “Kvalitetu vazduha u Srbiji” održanom 10. februara 2020. godine u organizaciji Odbora za zaštitu životne sredine na čijem čelu je, Maja Gojković, predsednica Skupštine Srbije. Ona je pozdravila odluku Vlade Srbije koja je formirala posebno telo za koordanje rada svih državnih organa i obaveštavanje javnosti. Skupu se obratio i Ambasador Misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, koji je rekao da građani Srbije i celog sveta postaju veoma svesni i zabrinuti za životnu sredinu. Istakao je važnost da Srbija primenjuje propise iz oblasti životne sredine. Za energetski sektor ova oblast je pitanje od najvećeg prioriteta, izjavio je ministar rudarstva i energetike, Aleksandar Antić, i dodao da su u toku projekti vredni 485 miliona evra koji imaju za cilj da doprinesu smanjenju negativnog uticaja na životnu sredinu.

Ministar zaštite životne sredine, Goran Trivan, je između ostalog rekao, da je ovu oblast potrebno ugraditi u sve sektorske politike, i ekološke principe primenjivati i kroz redukciju saobraćaja, zatvaranja individualnih ložišta i priključivanje domaćinstava na sistem daljinskog grejanja, kontrolu i ograničenje industrijske emisije,  urbanizam, i druge mere, a  zbog složenosti ovih pitanja, njihovo rešavanje kroz rad komisije vlade Republike Srbije je pravi put, jer Ministarstvo zaštite životne sredine u ovom procesu ne može biti samo. Zamenik gradonačelnika Beograda, Goran Vesić, je predstavio 43 konkretne mere protiv zagađenja vazduha u Beogradu.

Uvodničari su bili iz Agencije za zaštitu životne sredine,  Instituta za javno zdravlje Srbije, Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine. Potom je usledila veoma kontruktivna diskusija u kojoj su najaktivniji bili predstavnici civilnog sektora. Skupu su prisustvovali i Subotičani: Snježana Mitrović, rukovodilac Regionalnog Arhus centra Otvorenog univerziteta Subotica i Nataša Đereg, direktorica Centra za ekologiju i održivi razvoj CEKOR.

Kompletan izveštaj sa video-zapisom je dostupan na:

www.parlament.rs/Гојковић_се_обратила_на_јавном.38639.43.html 

Objavljeni izveštaji:

http://www.parlament.gov.rs/Gojkovi%C4%87_se_obratila_na_javnom_slu%C5%A1anju_%E2%80%9EKvalitet_vazduha_u_Srbiji%E2%80%9C.38640.941.html

https://www.ekologija.gov.rs/javno-slusanje-o-kvalitetu-vazduha-u-narodnoj-skupstini/

Povratak...