f Cegeri umesto plastičnih kesa - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Cegeri umesto plastičnih kesa

03.07.2019

Danas je Međunarodni dan borbe protiv plastičnih kesa, 3. juli 2019. godine.

Ekolozi se zalažu, pre svega, za potpunu zabranu upotrebe plastičnih kesa, ali i korišćenje plastike za jednokratnu upotrebu. Ni biorazgradive kese nisu alternativa. Tačno je da se razgrađuju, ali te sitne čestice zagađuju zemljište, tim pre jer sadrže i aditive neophodne za njihovu proizvodnju. Svesni smo da se plastici ne može “stati na kraj preko noći”, ali je bitno da se o tome razmišlja, pa i deluje. Marketi su počeli naplaćivati kese i došlo je do smanjivanja njihovog korištenja. Pošto su se “busali u prsa” da to rade zbog zaštite životne sredine, zaradu stečenu njihovom prodajom bi trebalo da usmere na rešavanje ekoloških problema.

Jedino ispravno jeste povratak cegerima, a plastiku koristiti tek toliko da se zadovolje naše osnovne potrebe, ali ne na uštrb prirode. Svoj doprinos sa jutanim torbama koje se dele učesnicima, daju TERRA’S i Otvoreni univerzitet na međunarodnom festivalu organskih proizvoda Biofest. Međutim, na nama je najveća odgovornost. Mi odlučujemo o kupovini, te je ključ u edukovanom potrošaču sa razvijenom ekološkom svesti o značaju očuvanja životne sredine, a time i zdravlja ljudi.  (Snj. M.)

Povratak...