f Šta je to Eko znak Republike Srbije? - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Šta je to Eko znak Republike Srbije?

01.12.2011

Jedan od važnih indirektnih instrumenata u zaštiti životne sredine, na globalnom nivou danas, svakako je označavanje o zaštiti životne sredine. Mehanizam delovanja ovog instrumenta se, u najkraćem, može objasniti na sledeći način: oznaka na proizvodu / usluzi koja pokazuje da taj proizvod / usluga u manjoj meri ugrožava životnu sredinu treba, sa jedne strane, da motiviše ekološki svesnog potrošača da ga kupi, a porast potrošnje ovakvih proizvoda treba, sa druge strane, da motiviše proizvođače na razvoj i proizvodnju pogodnijih proizvoda sa aspekta životne sredine.

Eko znak Republike Srbije pripada tipu I oznaka o zaštiti životne sredine, što znači da je dobrovoljan, na višestrukim kriterijumima zasnovan program treće strane, u okviru kojega se dodeljuje licenca kojom se autorizuje upotreba oznaka o zaštiti životne sredine proizvoda, kojima se potvrđuje ukupna pogodnost proizvoda za životnu sredinu u okviru određene kategorije proizvoda, a koji je zasnovan na razmatranju životnog ciklusa.  Oznake ovog tipa definisane su standardom SRPS ISO 14024.

Kako sam naziv kaže "PRAVILNIK  O BLIŽIM USLOVIMA I POSTUPKU ZA DOBIJANjE PRAVA NA KORIŠĆENjE EKOLOŠKOG ZNAKA, ELEMENTIMA, IZGLEDU I NAČINU UPOTREBE EKOLOŠKOG ZNAKA ZA PROIZVODE I USLUGE" definiše, ko, kako i na osnovu čega može zatražiti pravo na korišćenje Eko Znaka Republike Srbije, kao i postupak do dodele rešenja.

Grupe proizvoda za koje se dodeljuje Eko Znak Republike Srbije, kao i kriterijumi na osnovu kojih se znak dodeljuje istovetni su kao za „Cvet" - Eko znak Evropske Unije. Ova podudarnost je učinjena iz razloga što je Srbija u obavezi da prilikom pridruživanja EU, bude u stanju da kompanijama dodeljuje Eko Znak EU na bazi kriterijuma koji su definisani za „Cvet" EU. Dakle, Republika Srbija je, iz tog razloga promovisala svoj Eko Znak, koji će do momenta pridruživanja Srbije EU biti razvijan kao da je Evropski Eko Znak, što će obezbediti da u momentu pridruživanja izvršimo laku tranziciju na „CVET" EU. Od tog momenta, nacionalni Eko Znak, mogao bi se razvijati  nezavisno od Evropskog, sa strožijim ili manje strogim kriterijuma uz mogućnost dodavanja novih grupa proizvoda i usluga, zavisno od interesovanja srpske privrede.

Ministar životne sredine i prostornog planiranja dr Oliver Dulić dodelio je na Međunarodnom sajmu građevinarstva "South-East Europe Belgrade Building Expo", prvi EKO ZNAK Republike Srbije Akcionarskom društvu za proizvodnju građevinskog materijala „POTISJE KANjIŽA" iz Kanjiže, za proizvode: „Vučeni crepovi, „Presovani crepovi" i  „Proizvodi za međuspratne konstrukcije", koji su do danas jedini proizvodi koji nose Eko Znak Republike Srbije.

Interesovanje za Eko znak Republike Srbije svakako postoji. Do danas smo imali i nekoliko neuspešnih pokušaja da se dobije ovaj prestižni znak. Razlozi za odbijanje zahteva za dodelu Eko znaka varirali su od neadekvatnog proizvoda, do nemogućnosti ispunjenja zadatih kriterijuma ili nepotpune usaglašenosti sa zakonskom regulativom Republike Srbije.

Za dalji razvoj Eko znaka Republike Srbije, uz stalno informisanje kompanija i šire javnosti, neophodno je izgraditi mrežu eksperata  i unaprediti i razviti laboratorije u Srbiji, kako bi se mogli ispitati svi parametri prema zahtevanim kriterijumima, čime bi Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, kao institucija u čijoj je nadležnosti upravljanje nacionalnim Eko Znakom imalo, jasan, kvantifikovan dokaz o ispunjenosti zahteva.

Na kraju treba reći da Eko Znak ne treba gledati samo kao pokazatelj za kupce, da proizvod koji ga nosi, ima manji negativan uticaj na životnu sredinu, od drugih, sličnih proizvoda koji postoje na tržištu, već i kao moćan alat za kompanije, kojim će se boriti za nove klijente i nova tržišta, povećanjem sopstvene konkurentnosti za buduće „zelene nabavke".

Izvor:http://www.ekoplan.gov.rs/srl/Sta-je-to-Eko-znak-Republike-Srbije--1467-c101-content.htm

Povratak...