f Kupanje u Palićkom jezeru na fotografijama - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Kupanje u Palićkom jezeru na fotografijama

15.07.2018

Treći put je izložba posvećena jezerima Palić i Ludaš organizovana u sklopu ECO DOX programa ekoloških dokumentarnih filmova na 25. Festivalu evropskog filma Palić 2018. Ovoga puta u prostorijama Filmskog kluba „Orient“ u prizemlju Art bioskopa „Aleksandar Lifka“. Svake godine se nadopunjuje novim fotografijama koje hronološki pokazuju „Prošlost, sadašnjost i budućnost Palićkog i Ludaškog jezera“. Na otvaranju, u nedelju 15. jula 2018. godine, jedan od autora, Nikola Tumbas, je govorio o njegovim impresijama praćenja stanja ovih prirodnih i turističkih bisera koje beleži foto-aparatom.

Zajedno sa, Mišelom Rohmanom, savetnikom u JP „Park Palić“, izložbom pokušavaju da dočaraju istorijat ovih jezera u proteklih više od sto godina: procvt krajem 19. veka, sledi Palić pre i posle neuspele sanacije sedamdesetih godina 20. veka, zatim bliska prošlost sa fotografijama političara koji su vodili Palićko jezero pogrešnim putem izmuljavanja do nedavnih gradskih čelnika čija saradnja sa strukom je rezultirala strategijom i izradom projekta sanacije Palića i Ludaša što finansijski podržava i Vlada Nemačke preko KfW banke. Postavka je i ovoga puta dopunjena sa novim fotografijama koje prate pripremne aktivnosti neophodne za početak realizacije projekta „Zaštita biodiverziteta jezera Palić i Ludaš“.

Organizator je Regionalni Arhus centar Otvorenog univerziteta Subotica, uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, a u saradnji sa Udruženjem TERRA’S. 

Povratak...