f Poljoprivrednici i turistički radnici Palića speremni za selekciju otpada - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Poljoprivrednici i turistički radnici Palića speremni za selekciju otpada

30.11.2017

Poljoprivrednici i turistički radnici Palića speremni za selekciju otpada

30.11.2017.

Na konferenciji za novinare održane 30.11.2017. godine predstavljeni su rezultati dvomesečnog projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” koje je Udruženje TERRA’S realizovalo u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica. Tom prilikom je akcenat dat i na anketno istraživanje koje je sprovela spoljna sardanica, Mina Milovanović:

Anketno istraživanje

U okviru projekta „Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom“, koji podržava Ministarstvo zaštite životne sredine, Udruženje TERRA’S je tokom oktobra i novembra 2017. sprovelo anketno istraživanje na temu otpada. Ispitanici, njih 20, su bili poljoprivrednici uz obale jezera Palić i Ludaš, kao i zaposleni u turističko-ugostiteljskim objektima koji se nalaze na samoj obali Palićkog jezera.

Na pitanja „Da li Vam je poznato šta se smatra pod poljoprivrednim otpadom?“ i „Da li znate koje materije se svrstavaju pod opasni otpad?“, najviše ih (10) je odgovorilo potvrdno, dok je ostatak ispitanika srednje upoznat šta se podrazumeva pod tim ili uopšte nije upoznat.

Kada je reč o poljoprivrednim proizvođačima uz obale Palićkog i Ludaškog jezera, koja su pod zaštitom države, njih devetoro je odgovorilo da pravilno tretira stajnjak na svom poljoprivrednom gazdinstvu, njih šestoro su odgovorili da to rade “kako-kad”, a nije bilo onih koji su odgovorili sa “ne” na ovo pitanje. S obzirom da su anketom obuhvaćeni poljoprovrednici koji imaju gazdinstva uz zaštićena prirodna područja na osnovu odgovora  na pitanje: “Gde odlažete ambalažu od iskorišćenih zaštitnih sredstava?“ može se konstatovati da većina poljoprivrednika (9) ambalažu od pesticida ili hemijskih zaštitnih sredstava baca u kontejnere zajedno sa ostalim otpadom, ali ima i onih koji ih spaljuju (3), a samo jedan ispitanik je odgovorio da sa iskorišćenom ambalažom od pesticida postupa u skladu sa propisima, odnosno da je ispere tri puta pre nego što je odloži na mesto gde to neće biti štetno ni po ljude, a ni po okolinu.

            Na pitanje: “Da li ste do sada učestvovali u akcijama odvojenog sakupljanja otpada?“, jedanaestoro anketiranih ispitanika je odgovorilo da je učestvovalo sa pojedinim vrstama otpada, petoro da nije učestvovalo, a po dvoje da su osrednje učestvovali, ili da su gotovo u potpunosti reciklirali otpad svog domaćinstva. Takođe, im je bilo postavljeno pitanje vezano za poznavanje propisa i zakona kada je upravljanje otpadom u pitanju, na šta je njih jedanaestoro odgovorilo da je osrednje upoznato sa poznavanjem propisa i zakona u oblasti upravljanja otpadom, šestoro da nije, a dvoje da jeste.

Na kraju ankete ispitanicima je data mogućnost da iznesu svoje mišljenje, sugestije ili kritike kada je u pitanju sistem upravljanja otpadom i njegov uticaj na životnu sredinu, a neki od njih su:

-          Postaviti posebne kontejnere za odlaganje opasnog otpada, posebno ambalaže od hemikalija koje se koriste u poljoprivredi;

-          Uvesti što više kontejnera za posebne vrste otpada (staklo, papir, plastika..); 

-          Povećati nivo svesti stanovništva o načinu upravljanja otpadom u vidu edukacija i seminara;

-          Pružati građanima informacije o načinu separacije i odlaganja otpada;

-          Uvesti zaštitne mere i propisati sankcije za nepravilno odložen otpad, i predvideti mere za njihovo sprovođenje;

-          Vršiti redovnu kontrolu i monitoring odlaganja otpada;

-          Prioritet  je da se očisti jezero Palić, jer kroz kanal zagađena otpadna voda dospeva u jezero Ludaš i šire se neprijatni mirisi.

 

Širi izveštaj na Internet strani Udruženja TERRA’S: http://terras.org.rs/poljoprivrednici-i-turisticki-radnici-palica-speremni-za-selekciju-otpada/

 Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženje TERRA’S realizuje u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a mišljenja i stavovi izraženi u tekstovima isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine uz čiju podršku se projekat sprovodi.

Povratak...