f Okrugli sto – uskoro početak probnog rada Regionalne deponije Subotica - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Okrugli sto – uskoro početak probnog rada Regionalne deponije Subotica

27.11.2017

Okrugli sto – uskoro početak probnog rada Regionalne deponije Subotica

27.11.2017.

 

Udruženje TERRA'S je 27. novembra 2017. godine organizovalo okrugli sto u okviru projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” sa ciljem da se odgovori na niz pitanja u vezi za izazovima sa kojima ćemo se suočavati svi u sistemu upravljanja otpadom imajući u vidu preuzete obaveze Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, posebno uloge lokalnih samouprava.

Ovaj skup je bio kao jedan preduvod za javni uvid i raspravu koja se uskoro očekuje za revidiran dokument, odnosno Nacrt Regionalnog plana upravljanja otpadom za grad Suboticu i opštine Bačka Topola, Mali Iđoš, Senta, Čoka, Kanjiža i Novi Kneževac. Organizovan je u svetlu približavanja početka probnog rada Regionalne deponije Subotica, a to je 20. decembar 2017. godine, čija izgradnja će koštati 24 miliona evra, od kojih je 20 miliona evra nepovratnih sredstava obezbeđeno od Evropske unije preko IPA fondova, gradovi i opštine severne Bačke i Potisja učestvuju sa milion evra, a država, preko Ministarstva zaštite životne sredine, obezbeđuje sredstva u iznosu od 3,2 miliona evra.

Na skupu je objavljeno da će probni rad sanitarne deponije početi 20. decembra, što je najavio, Karolj Gergić, iz preduzeća Regionalna deponija Subotica doo. Snježana Mitrović, kao rukovodilac TERRA'S-a i Arhus centra je ukazala na propust u informisanju javnosti tokom izgradnje deponije, jer se još uvek ne zna uloga građana u razvrstavanju otpada.

O tome i drugim konkretnim detaljima iz Nacrta Regionalnog plana koji još uvek razmatraju lokalne samouprave i komunalnih preduzeća, prisutne je upoznala, Elena Janković, konsultant za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom. Govorila je o sistemu uvođenja primarne separacije po „sistemu dve kante” - plava za reciklabilan otpad (sem stakla) i zelena kanta – za ostale vrste otpad, tj. mokri otpad (biorazgradivi otpad). Naglasila je da se nadležnost za odlaganje otpada prenosi na regionalno preduzeće, dok će odvoženje otpada i dalje vršiti opštine preko komunalnih ili privarnih preuzeća koje će naplaćivati naknadu za uslugu sakupljanja otpada od fizičkih i pravnih lica.

Ipak, za potpuno funkcionisanje regionalnog sistema je potrebno vreme. Ono što sledi jeste jaka javna i medijska kampanja na informisanju građana u kojoj će od koristi biti i civilni sektor koji je sa Regionalnom deponijom Subotica potpisao Memorandum o saradnji.

            Ali pre toga se očekuje javni uvid na Nacrt regionalnog plana za koji se već zna da nema razrađen deo u vezi sa socioekonomskim aspektom koji podrazumeva podizanje javne svesti u vezi sa otpadom, sa posebnim osvrtom na ulogu i obezbeđivanje ućešća žena u celokupnom procesu. S tim u vezi će TERRA'S i Arhus centra inicirati okupljanje civilnih organizacija koje će dati svoje primedbe i predloge na nacrt dokumenta, posebno na gorenavedeni deo.

Na kraju je svojevrstan zaključak okruglom stolu dao, Miloš Katić, konsultant za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, da će kod regionalnog sistema upravljanja otpadom biti još izazova. A zavisiće, pre svega, od načina upravljanja preduzećem, postoji li dogovor između opština osnivača kako se njime upravlja, kako se donose odluke i formiraju cene. Mora se utvrditi tačno ko šta radi.

Na skupu su prisustvovali predstvnici većine lokalnih samouprava uključenih u subotičku Regionalnu deponiju, kao i drugih opština poput Bečeja, zatim komunalnih i drugih preduzeća, civilnih organizacija i građana. Prijatno iznenađenje je bila zainteresovanost profesionalnih upravnika, tačnije upravnica zgrada sa licencom (njih čak tri od devetero), ali i predstavnici političkih partija.

Celokupni audio-zapis sa okruglog stola se može preuzti sa https://www.subotica.info/2017/11/28/regionalni-sistem-upravljanja-otpadom-proslost-u-eu

 

 Projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” Udruženje TERRA’S realizuje u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a mišljenja i stavovi izraženi u tekstovima isključiva su odgovornost autora i njegovih saradnika i ne predstavljaju nužno zvaničan stav Ministarstva zaštite životne sredine uz čiju podršku se projekat sprovodi.

Povratak...