f SU – Podnešen zahtev za izradu studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

SU – Podnešen zahtev za izradu studije

14.11.2017

SU – Podnešen zahtev za izradu studije

 

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANjE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat "Rekonstrukcija i promena namene postojećeg poslovnog objekta u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike" nosioca projekta -ONDAPLAST

14. novembar 2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitui životne sredine i održivi razvoj, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:


OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU


Nosilac projekta „ONDAPLAST BALKAN PROPERTY“ DOO, Pivljanina Baja 9, Beograd-Savski Venac, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta: „Rekonstrukcija i promena namene postojećeg poslovnog objekta (skladišnog i distributivnog centra) u pogon za proizvodnju ostalih proizvoda od plastike ONDAPLAST“ zaveden pod brojem IV-08/I-501-415/2017, a koji se planira na katastarskoj parceli broj 14729/1 KO Novi grad, Segedinski put bb, u Subotici. (46.1029604 ; 19.7270034).

Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštitu životne sredine i održivi razvoj (Trg Slobode 1, Gradska kuća, I sprat, soba 128).

Zainteresovani organi, organizacije i javnost u roku od deset dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja mogu dostaviti mišljenja o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu, lično ili poštom na gore navedenu adresu, ili elektronski na adresu zivotnasredina@subotica.rs.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11463

Povratak...