f Građani traže informaciju, ali i sučeljavanje predloga u vezi sa sanacijom jezera - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Građani traže informaciju, ali i sučeljavanje predloga u vezi sa sanacijom jezera

27.10.2017

Građani traže informaciju, ali i sučeljavanje predloga u vezi sa sanacijom jezera

27. oktobar 2017.

 

Stanovnici čija su dvorišta i objekti uz samo jezero Palić se pitaju da li se može napraviti izuzetak i da im se ne oduzima zemljište? Ovim povodom će Udruženje TERRA’S pokušati upriličiti susret zainteresovanih građana sa predstavnicima Gradske uprave Subotica. Naime, u toku je eksproprijacija oko Palića i Ludaša u cilju podizanja tzv. “zelenog zaštitnog pojasa”. To su mere u skladu sa “Platformom za unapređenje ekološkog statusa jezera Palić i njegove okoline” u kojoj se navodi:

1.5.1. Formiranje priobalnog multifunkcionalnog zaštitnog pojasa oko jezera radi smanjenja difuznog zagađenja putem vode

Aktivnosti: Neophodno je uspostaviti zeleni zaštitni pojas sastavljen od autohtonih drvenastih, žbunastih i travnatnih vrsta biljaka duž cele obale jezera (optimalne širine oko 20 m), u kome ne bi bilo primene đubriva i hemijskih sredstava, i u kome bi se formirala staza koja bi, osim u turističke svrhe (za kretanje pešaka, biciklista i drugih aktivnosti), služila i za prolaz čuvarske službe i interventnih vozila.

1.5.2. Formiranje zaštitnih pojaseva visokog zelenila oko jezera radi smanjenja difuznog zagađenja eolskom erozijom

Aktivnosti: Neophodno je uspostaviti mrežu pojaseva (širine oko 10 m) višespratnog zelenila, sa primenom odgovarajućih autohtonih i alohtonih vrsta u široj okolini jezera. Preduslov je izdvajanje javnih površina za formiranje mreže vetrozaštitnih pojaseva planskim dokumentima. Ovi pojasevi bi doprineli zaštiti poljoprivrednog zemljišta, poboljšavali bi životne uslove za lovnu divljač, a delom bi postali zeleni koridori za turističke i rekreativne staze.

 

Fotografije i video zapis izjave jednog od zainteresovanih građana, Branka Buljovčića, i predstavnika Udruženja TERRA’S, Snježane Mitrović, dostupan je na https://www.subotica.info/2017/10/30/gradani-traze-informaciju-ali-i-suceljavanje-predloga-u-vezi-sa-sanacijom-jezera.

 

Aktivnosti na rešavanju ekoloških problema građana se sprovodi preko projekta “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom” koje realizuje Udruženja TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine.

Povratak...