f Informisanje i uključivanje građana u donošenje odluka - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Informisanje i uključivanje građana u donošenje odluka

10.10.2017

Informisanje i uključivanje građana u donošenje odluka

10. oktobar 2017.

 

Uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine Udruženje TERRA’S do 30. novembra 2017. godine u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, realizuje projekat “Implementacija Arhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom”. Aktivnosti su osmišljene u skladu sa aktuelnostima u ovoj oblasti, a to je izgradnja Regionalne deponije Subotica i očekivanje početka probnog rada, te uvid i rasprava na Nacrt revidiranog Regionalnog plana upravljanja otpadom za Suboticu, Sentu, Kanjižu, Bačku Topolu, Mali Iđoš, Čoku i Novi Kneževac, na osnovu kojeg će se ažurirati Lokalni plan upravljanja otpadom Grada Subotice.

Sve su ovo dokumenta o čijem sadržaju traba da bude, ne samo informisana, već i uključena javnost, te da se posebna pažnja vodi o uvođenju rodne perspektive u ove planove. Stoga je predviđen okrugli sto, a jedan od ciljeva je da se javnost informiše da li se izgradnja subotičke deponije odvija po planu, zna li se uloga građana u procesu upravljanja otpadom, planira li se razvrstavanje u domaćinstvima ili ne. Stoga će se težiti zaključcima i preporukama o ulozi stanovništa, posebno sa aspekta rodne perspektive, ali i statusu privatnih operatera koji se bave sakupljanjem reciklabilnog otpada na području Severnobačkog, Severnobanatskog i Zapadnobačkog okruga. Posebno imajući u vidu njihovo iskustvo u ulozi žena u sakupljanju reciklabilnog materijala.

Planirana je i radionica za predstavnike lokalnih samouprava i operatera u skladu sa izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom iz decembra 2016. godine gde je interesantan deo  koji se odnosi na izveštavanje o količini otpada. Predavač će biti iz Agencije za zaštitu životne sredine zaduženih za prikupljanje podataka i kreiranje baze podataka o kretanju otpada. Na skup će biti pozvani zainteresovani građani koji se suočavaju sa izazovima zbog rada pojedinih otkupnih stanica.

Upravo ovi i slični slučajevi, odnosno pritužbe Subotičana na ekološke probleme, biće posebno razmatrani i usmereni na njihovo rešavanje u saradnji sa nadležnim organima i institucijama na svim nivoima. Predviđen je izlazak na teren, a svaki slučaj će biti dokumentovan audio i video zapisom, te propraćen medijski i preko Internet strana.

Inače, će sve projektne aktivnosti biti vidljive, uključujući i učešće na javnim uvidima i raspravama u skladu sa Zakonom o Arhuskoj konvenciji. A upravo je opšti cilj projekta jačanje svesti javnosti o značaju primene ovog dokumenta u sistemu upravljanja otpadom što doprinosi unapređenju i zaštiti životne sredine.

Imajući u vidu da je u projektu glavna tema otpad, u potpunosti se uklapaju javni radovi koje sprovodi Udruženje TERRA’S preko Nacionalne službe za za zapošljavanje, te su predviđene akcije čišćenja i uređenja lokacija na Paliću i oko Žedničkog kanala. Partner je Eco Fenix B Team koji će otkupiti reciklabilni otpad i uplatiti u humanitarne svrhe. S obzirom da se TERRA'S od 1990. godine bavi zaštitom i unapređenjem životne sredine – posebno oblast organske proizvodnje, planirano je da se obiđe 20-tak poljoprivrednika čija su imanja uz vodu jezera Palić, kao i domaćinstva, te turističke i ugostiteljske objekate i druga preduzeća na Paliću. Iz intervjua i anketa sa njima će se doći do podataka o njihovom mišljenju i predlozima kako da se bolje osmisli upravljanje otpadom i efikasnije reši problem divljih deponija, posebno jer je u pitanju zaštićeno prirodno područje, ali i turistička destinacija. 

Povratak...