f Zaštita Spomenika prirode “Kalemegdanski rt” - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zaštita Spomenika prirode “Kalemegdanski rt”

07.09.2017

Obaveštenje o postupku pokretanja zaštite Spomenika prirode “Kalemegdanski rt”

7. septembar 2017.

 

Na osnovu člana 42. stav 8. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10, 91/10 – ispravka i 14/16) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine obaveštava javnost o postupku pokretanja zaštite prirodnog područja I (prve) kategorije, kao Spomenik prirode „Kalemegdanski rt”.

 

Područje koje se predlaže za zaštitu nalazi se južno od ušća Save u Dunav, na području grada Beograda, između Gornjeg i Donjeg grada Beogradske tvrđave na Kalemegdanu. Granicama spomenika prirode obuhvaćena je jedinstvena prirodna retkost geološkog karaktera na tlu Srbije – profil morskog spruda iz najstarijeg stadijuma u istoriji nekadašnjeg Panonskog mora.

Prema strukturi površina katastarske opštine Stari grad po vlasništvu, površina koju zauzima zaštićeno područje je u državnoj svojini. Na području SP „Kalemegdanski rt” utvrđeni su režimi zaštite II (drugog ) i III (trećeg) stepena.

 

Prema Pravilniku o kriterijumima vrednovanja i postupku kategorizacije zaštićenih područja („Službeni glasnik RS”, broj 97/15) SP „Kalemegdanski rt” svrstava se u I kategoriju – međunarodnog, nacionalnog, odnosno izuzetnog značaja.

 

Postupak zaštite prirodnog područja pokrenut je dana 6. januara 2015. godine, kada je Zavod za zaštitu prirode Srbije dostavio studiju zaštite Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, kao nadležnom organu.

 

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/obavestenje-o-postupku-pokretanja-zastite-spomenika-prirode-kalemegdanski-rt/?lang=lat

Povratak...