f Građanke i građani o Poglavlju 27 - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Građanke i građani o Poglavlju 27

19.10.2017

Građanke i građani o Poglavlju 27”: evropske integracije jedinstvena prilika za rešavanje problema zaštite životne sredine

19. oktobar 2017.

Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu – REC, Kancelarija u Srbiji organizovao je treodnevni skup od 16-18. oktobra 2017. godine skup sa partnerskim organizacijama u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji (CSOnnect), finansiranog od strane Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA). Konferencija “Građanke i građani o Poglavlju 27”: evropske integracije jedinstvena prilika za rešavanje problema zaštite životne sredine” okupilo je Srebrnom jezeru 60 predstavnika OCD-a, državnih institucija i eksperata, koji su kroz panel-diskusije i radionice razmenili iskustva i razmotrili izazove u oblasti zaštite životne sredine. Razmatran je i značaj pregovora Srbije sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27 (Životna sredina), kao i doprinos OCD ovom procesu.

Opširiji tekst na:

http://csonnect.rec.org/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=22&cntnt01returnid=15

Povratak...