f Data saglasnost na Studiju mobilne telefonije u Čantaviru - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Data saglasnost na Studiju mobilne telefonije u Čantaviru

06.10.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat bazne stanice mobilne telefonije „SU15/SUU15/SUO15/SU – ČANTAVIR“ nosioca projekta "TELEKOM SRBIJA" AD

06. oktobar 2017.

 

Nosiocu projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja za projekat bazne stanice mobilne telefonije „SU15/SUU15/SUO15/SU – ČANTAVIR“ koji se nalazi u ulici Srbobranska br. 11.(46.917312º, 19.769768º), Čantavir, na katastarskoj parceli broj 2991 KO Čantavir.

 

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 25. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

 

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU KOJIM JE DATA SAGLASNOST NA STUDIJU PROCENE UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU 

 

Dana 5.10.2017. godine nosiocu projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd, Takovska br. 2, Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja za projekat bazne stanice mobilne telefonije „SU15/SUU15/SUO15/SU – ČANTAVIR“ koji se nalazi u ulici Srbobranska br. 11.(46.917312º, 19.769768º), Čantavir, na katastarskoj parceli broj 2991 KO Čantavir.

 

Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na internet adresi: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11398

Tekst studije: https://www.dropbox.com/s/upuylgc7ovvjxko/501-244-2017.pdf?dl=0

 

Izvor:  http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11398

Povratak...