f Rešenje da ne treba studija za bunar u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Rešenje da ne treba studija za bunar u Subotici

26.09.2017

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU za projekat „Izgradnja istražno-eksploatacionog bunara B-27/II/17 na VZI u Subotici“ nosioca projekta Vodovod i Kanalizacija JKP

26. septembar 2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

za projekat „Izgradnja istražno-eksploatacionog bunara B-27/II/17 na VZI u Subotici“, na katastarskim parcelama 23862; 23863; 23864 KO Stari grad, u Subotici. (46.1238511 ; 19.6245144), nosioca projekta „Vodovod i Kanalizacija“ JKP, Trg Lazara Nešića br. 9, Subotica.

Zainteresovana javnost ima pravo žalbe u roku od 15 dana od dana objavljivanja obaveštenja u sredstvima informisanja. Tekst rešenja se u celosti može preuzeti na Internet adresi: http://www.subotica.rs/documents/zivotna_sredina/Resenja/501-340-2017.pdf

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11379

Povratak...