f Javni uvid za “Industrijsko-skladišni kompleks” u Subotici - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Javni uvid za “Industrijsko-skladišni kompleks” u Subotici

22.09.2017

OBAVEŠTENJEO PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - “Industrijsko-skladišni kompleks” - „ANDEX“ DOO Subotica

22. septembar 2017.

Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 20. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br.135/04 i 36/09) objavljuje:

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA DAVANJE SAGLASNOSTI NA STUDIJU PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Nosilac projekta „ANDEX“ DOO Subotica, Segedinski put br. 110, podneo je dana 20.09.2017. godine pod brojem IV-08/I-501-363/2017, Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju procene uticaja na životnu sredinu projekta: “Industrijsko-skladišni kompleks” na katastarskim parcelama 3691/3, 3691/11, 3691/12, 3691/13, 3691/14, 3691/15, 3691/16, 3691/17, 3691/18, 1391/19, 3691/23, 3691/24, 3691/25, 3691/27 KO Palić između ulica Lovačke, 41. Nove, Palmine i severoistočne granice građevinskog rejona u Subotici (46.113346°, 19.755601°).

Javni uvid u predmetnu Studiju može se izvršiti u prostorijama Službe za zaštiitu životne sredine i održivi razvoj, I sprat soba 129, svakog radnog dana od 10-12 časova od 02.10.2017. do 30.10.2017., a javna prezentacija Studije održaće se 31.10.2017. godine u 12 časova u prostorijama Službe.

Studiju možete pogledati na adresi: https://www.dropbox.com/s/nivnlq4iggbn1l2/501-363-2017-draft.pdf?dl=0

http://www.subotica.rs/index/page/lg/sr/id/11370

Povratak...