f Zahtev za ažuriranje Studije promene namene magacina - Leskovac - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za ažuriranje Studije promene namene magacina - Leskovac

14.09.2017

14.09.2017.

Zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon, zaveden pod brojem 353-02-02607/2016-16 od 21.12.2016.

14. septembar 2017.

Na osnovu čl. 12. i 28., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04 i 36/09), daje sledeće

                                                                   O  B  A  V  E  Š  T  E  Nj  E

Nosilac projekta NEVENA COLOR DOO iz Leskovca, Đorđa Stamenkovića bb, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi ažuriranja Studije o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat promene namene magacina gotovih proizvoda u proizvodni pogon, u skladu sa lokacijskim uslovima br. 350-02-00238/2017-14 od 21.08.2017. koje je izdalo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, zaveden pod brojem 353-02-02607/2016-16 od 21.12.2016.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-azuriranja-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-za-projekat-promene-namene-magacina-gotovih-proizvoda-u-proizvodni-pogon-zaveden-pod-brojem-353-02-026072016-1/

Povratak...