f СУ – Захтев за Базну станицу на Палићу - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

СУ – Захтев за Базну станицу на Палићу

17.08.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ - Базне станице мобилне телефоније „СУ-РАДАНОВАЦ УМТС“ – СУУ100 Палић - „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД

17.08.2017.

Градска управа Суботица, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за заштиту животне средине и одрживи развој, на основу члана 10. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Инвеститор: „ТЕЛЕКОМ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД, извршна јединица Суботица, Првомајска 2-4 поднео је Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Базне станице мобилне телефоније „СУ-РАДАНОВАЦ УМТС“ – СУУ100, заведен под бројем IV-08/I-501-255/2017, а који се планира на катастарској парцели 771 КО Палић, улица Дубровачка бр. 1, Палић (46.105771⁰, 19.735980⁰).

Увид у податке, обавештења и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Службе за заштиту животне средине и одрживи развој (Трг Слободе 1, Градска кућа, И спрат, соба 129).

Заинтересовани органи, организације и јавност у року од десет дана од дана објављивања обавештења у средстивима јавног информисања у складу са чланом 29. Став 1. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) могу доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, лично или поштом на горе наведену адресу, или електронски на адресу зивотнасредина@суботица.рс.

Izvor: http://www.subotica.rs/index/page/lg/cp/id/11273

Povratak...