f Zahtev za skladišta neopasnog otpadnog magnezijuma - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za skladišta neopasnog otpadnog magnezijuma

09.08.2017

Zahtev za skladišta neopasnog otpadnog magnezijuma

Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta skladišta neopasnog otpadnog magnezijuma na deli katastarske parcele br. 718 KO Bela Stena, kompleks operatera “MG Serbien“ d.o.o.

09. 08. 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 2., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04, 36/09),  daje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

 Nosilac projekta „MG Serbien“ d.o.o. Baljevac, podneo je zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta skladišta neopasnog otpadnog magnezijuma  na deli katastarske parcele br. 718 KO Bela Stena, kompleks operatera “MG Serbien“ d.o.o.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, ul. Omladinskih brigada 1, soba 428 kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.ekologija.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-procene-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-skladista-neopasnog-otpadnog-magnezijuma-na-deli-katastarske-parcele-br-718-ko-bela-stena-kompleks-operatera-mg-serbien/

Povratak...