f Članovi Pregovaračke grupe 27 u Briselu - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Članovi Pregovaračke grupe 27 u Briselu

02.06.2017

Učešće članova Pregovaračke grupe 27 na Tehničkim konsultacijama Srbija-EU (DG ENV)

02.06.2017.

Brisel, 30-31. maj 2017. godine – Članovi Pregovaračke grupe 27 imali su priliku da, zahvaljujući podršci projekta ENVAP 3, posete Evropsku komisiju i učestvuju u Tehničkim konsultacijama Srbija – EU, u vezi sa pripremom Pregovaračke pozicije za Poglavlje 27.Odgovore na brojna pitanja u vezi sa transpozicijom i implementacijom propisa iz oblasti hemikalija, zaštite vazduha, klimatskih promena, upravljanja otpadom i upravljanja vodama, davali su predstavnici EK iz Generalnog direktorata za životnu sredinu, Generalnog direktorata za proširenje, Generalnog direktorata za zdravlje i Generalnog direktorata za klimatske akcije.

Sastanak je bio veoma koristan za predstavnike PG 27 ne samo zbog razjašnjenja različitih pitanja koja su se nametnula prilikom pripreme Pregovaračke pozicije, već i zbog mogućnosti uspostavljanja kontakata sa relevantnim predstavnicima generalnih direktorata EK.

Izvor: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/ucesce-clanova-pregovaracke-grupe-27-na-tehnickim-konsultacijama-srbija-eu-dg-env/?lang=lat

Povratak...