f Nezvanični prevod na srpski jezik tzv. nove NEC direktive - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Nezvanični prevod na srpski jezik tzv. nove NEC direktive

05.06.2017

Nezvanični prevod na srpski jezik tzv. nove NEC direktive

05.06.2017.

Na sajtu Pregovaračke grupe 27 (u okviru sekcije Dokumenti –  Nezvanični prevodi dokumenata na srpski jezik) sada možete preuzeti nezvanični/radni prevod na srpski jezik tzv. nove NEC direktive ( Direktiva 2016/2284 Evropskog parlamenta i Saveta od 14. decembra 2016. o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih zagađujućih materija, o izmeni Direktive 2003/35/EZ i o stavljanju van snage Direktive 2001/81/EZ).

Ukoliko želite direktno da pristupite navedenom prevodu, možete to učiniti putem  sledećeg linka: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=138&lang=lat

Izvor: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/nezvanicni-prevod-na-srpski-jezik-tzv-nove-nec-direktive/?lang=lat

Povratak...