f Zahtev za odlučivanje izrade studije - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev za odlučivanje izrade studije

16.06.2017

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane “Bistrica”, instalisane snage 2×54 MW, na KP 2471/3 KO Senište, 3486/2, 896/2 i 987 KO Radoinja, 1473, 1474 i 1475 KO Bistrica na reci Lim, teritorija opštine Nova Varoš

16. jun 2017.

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

Nosilac projekta JP ELEKTROPRIVREDA SRBIJE, Sektor za ključne investicione projekte iz Beograda, Carice Milice 2, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Rekonstrukcija proizvodnih agregata i pripadajuće opreme hidroelektrane “Bistrica”, instalisane snage 2×54 MW, na KP 2471/3 KO Senište, 3486/2, 896/2 i 987 KO Radoinja, 1473, 1474 i 1475 KO Bistrica na reci Lim, teritorija opštine Nova Varoš, zaveden pod brojem      353-02-01222/2017-16 od 17.05.2017.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-rekonstrukcija-proizvodnih-agregata-i-pripadajuce-opreme-hidroelektrane-bistrica-instalisane-snage-2x54/

Povratak...