f Zahtev o potrebi Studije deponije “Gigoš” iz Jagodine - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Zahtev o potrebi Studije deponije “Gigoš” iz Jagodine

08.06.2017

Zahtev o potrebi Studije deponije “Gigoš” iz Jagodine

08.06.2017.

 

Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije “Gigoš”

 

8. jun 2017.

 

Na osnovu čl. 10. stav 1. i 5., a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“ 135/04),  daje sledeće

O  B  A  V  E  Š  T  E  NJ  E

 

Nosilac projekta PWW Deponija Jagodina doo. iz Jagodine, Kablovska bb, Gigoš, podneo je Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta: Postrojenje za privremeni tretman otpadnih voda na lokaciji deponije “Gigoš”, zaveden pod brojem 353-02-01102/2017-16 od 04.05.2017.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 426, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

 

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za-odlucivanje-o-potrebi-izrade-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-postrojenje-za-privremeni-tretman-otpadnih-voda-na-lokaciji-deponije-gigos/

Povratak...