f Završna konferencija o upravljanju opasnim otpadom - Arhus Centar Subotica
Aarhus centar subotica

Završna konferencija o upravljanju opasnim otpadom

30.05.2017

Završna konferencija o upravljanju opasnim otpadom

30.05.2017

 

Završna konferencija Tvining projekta – Unapređenje upravljanja opasnim otpadom

 

U Narodnoj skupštini Republike Srbije 30. maja 2017. godine, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Evropska unija i partneri na projektu, Agencija za zaštitu životne sredine Austrije i Federalno ministarstvo za životnu sredinu, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke, obeležili su uspešan završetak  EU tvining projekta – Unapređenje upravljanja opasnim otpadom u Republici Srbiji.

 

Prisutnima su se na početku pozdravnim govorima obratili Aleksandar Vesić, pomoćnik ministra Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Ričard Maša, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, Dušan Čarkić, vršilac dužnosti pomoćnika ministra Ministarstva finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU i ostali predstavnici administracija Srbije, Austrije i Nemačke.

Kao deo zahteva iz Poglavlja 27 u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, Srbija treba da usaglasi svoje nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Evropske unije. Oblast upravljanja otpadom predstavlja poseban izazov kada su u pitanju pokrivenost i kapaciteti za osnovne usluge kao što su, sakupljanje, transport i odlaganje otpada, kao i nedostatak infrastrukture za tretman i odlaganje opasnog otpada.

Dve godine dug tvining projekat, koji je finansirala EU u iznosu od milion evra kroz IPA predpristupnu pomoć i koji je sufinansiran od strane Vlade Republike Srbije za cilj je imao da pomogne Srbiji da ispuni standarde iz oblasti zaštite životne sredine kroz institucionalnu izgradnju i unapređenje ekološke infrastrukture.

Tvining projekat je sprovelo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine u partnerstvu sa Agencijom za zaštitu životne sredine Austrije i Federalnim ministarstvom za zaštitu životne sredine, zaštitu prirode, izgradnju i nuklearnu bezbednost Nemačke. Tim od 39 stručnjaka iz Austrije i Nemačke radio je sa kolegama iz Srbije, kako bi se preneli znanje i najbolje prakse iz Evropske unije u ovoj oblasti. U projekat su bile uključene brojne zainteresovane strane, uključujući i predstavnike republičkih i lokalnih organa, industrije i organizacija civilnog društva, kroz bilateralne sastanke, četiri seminara i 12 radionica širom Srbije.

Kako bi se završio proces izrade zakonodavstva i strateško planiranje, u okviru projekta su postignuti svi predviđeni rezultati:

-          Urađena je analiza zakonodavstva Srbije u vezi sa posebnim tokovima otpada, čiji su rezultat preporuke koje su uključene u 8 podzakonskih akata izrađenih u okviru projekta;

Izrađena je Studija o institucionalnoj organizaciji sistema upravljanja opasnim otpadom u Srbiji i date su preporuke za unapređenje trenutnih sistema upravljanja otpadom, na osnovu najboljih praksi iz 3 zemlje članice EU;

-          Izrađen je Integrisani plan za upravljanje opasnim otpadom. Integrisani plan obuhvata sve planove za posebne tokove otpada koji su izrađeni na ovom, ali i na prethodno sprovedenom tvining projektu Evropske unije, kao i opasni otpad iz industrije. Ovaj integrisani plan će biti osnova za izradu nove Strategije za upravljanje otpadom RS;

-          Urađena je analiza potreba za obukama i napravljen je odgovarajući plan obuka, koji je sproveden kroz 3 seminara, unapređujući znanja i veštine iz oblasti upravljanja opasnim otpadom predstavnika lokalnih samouprava. Kako bi se osigurala održivost odgovarajućeg upravljanja opasnim otpadom na lokalnom nivou, izrađen je Vodič na srpskom jeziku;

-          Organizovane su studijske posete u Nemačku, Austriju i Rumuniju, gde je prisustvovalo oko 30 predstavnika javne administracije Srbije. Posete su pomogle predstavnicima administracije Srbije da razmene tehničke, praktične i teoretske informacije i iskustva sa kolegama iz zemalja članica EU, kao i sa predstavnicima kompanija koje se bave upravljanjem otpadom.

Očekuje se da rezultati projekta dovedu do boljeg upravljanja opasnim otpadom u Srbiji. Ovo će rezultirati efektivnijom ponovnom upotrebom i korišćenjem vrednih komponenti otpada, boljom zaštitom životne sredine i ljudi od štetnih supstanci, a samim tim i sveukupnim unapređenjem kvaliteta života građana Srbije. Rezultati projekta će takođe pomoći Srbiji u boljoj pripremi za proces pregovaranja za pristupanje Evropskoj uniji za Poglavlje 27, koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promene

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zavrsna-konferencija-tvining-projekta-unapredjenje-upravljanja-opasnim-otpadom/

Povratak...